Zahájenie kurzu bude dňa 21.3.2023 o 15.00 hod

II 10 - Hotel alebo motel

II 10 - Hotel alebo motel

II 11 - Reštaurácia

II 11 - Reštaurácia

II 12 - Občerstvenie

II 12 - Občerstvenie

II 13 - WC

II 13 - WC

II 14 - Odpočívadlo

II 14 - Odpočívadlo

II 15a - Táborisko pre stany

II 15a - Táborisko pre stany

II 15b - Táborisko pre obytné prívesy

II 15b - Táborisko pre obytné prívesy

II 15c - Táborisko pre stany a obytné prívesy

II 15c - Táborisko pre stany a obytné prívesy

II 16 - Pláž alebo kúpalisko

II 16 - Pláž alebo kúpalisko

II 17a - Lyžiarsky vlek

II 17a - Lyžiarsky vlek

II 17b - Sedačková lanovka

II 17b - Sedačková lanovka

II 17c - Kabínková lanovka

II 17c - Kabínková lanovka

II 18a - Odpočívadlo s komplexnými službami (veľké)

II 18a - Odpočívadlo s komplexnými službami (veľké)

II 18a - Odpočívadlo s obmedzenými službami (malé)

II 18a - Odpočívadlo s obmedzenými službami (malé)

II 18b - Odpočívadlo s komplexnými službami (veľké)

II 18b - Odpočívadlo s komplexnými službami (veľké)

II 18b - Odpočívadlo s obmedzenými službami (malé)

II 18b - Odpočívadlo s obmedzenými službami (malé)

II 18c - Odpočívadlo s komplexnými službami (veľké)

II 18c - Odpočívadlo s komplexnými službami (veľké)

II 18c - Odpočívadlo s obmedzenými službami (malé)

II 18c - Odpočívadlo s obmedzenými službami (malé)

II 19a - Núdzový východ

II 19a - Núdzový východ

II 19b - Núdzový východ

II 19b - Núdzový východ

II 1a - Telefón núdzového volania

II 1a - Telefón núdzového volania

II 1b - Núdzové volanie

II 1b - Núdzové volanie

II 1c - Kontrola rýchlosti

II 1c - Kontrola rýchlosti

II 20a - Úniková cesta (vzor)

II 20a - Úniková cesta (vzor)

II 20b - Úniková cesta (vzor)

II 20b - Úniková cesta (vzor)

II 20c - Úniková cesta (vzor)

II 20c - Úniková cesta (vzor)

II 20c - Úniková cesta (vzor) 2

II 20c - Úniková cesta (vzor) 2

II 21a - Úhrada mýta

II 21a - Úhrada mýta

II 21b - Koniec úhrady mýta

II 21b - Koniec úhrady mýta

II 22a - Úhrada diaľničnou nálepkou

II 22a - Úhrada diaľničnou nálepkou

II 22b - Koniec úhrady diaľničnou nálepkou

II 22b - Koniec úhrady diaľničnou nálepkou

II 2 - Telefón

II 2 - Telefón

II 3 - Hasiaci prístroj

II 3 - Hasiaci prístroj

II 4 - Prvá pomoc

II 4 - Prvá pomoc

II 5 - Nemocnica

II 5 - Nemocnica

II 6a - Informácie

II 6a - Informácie

II 6b - Rádio (vzor)

II 6b - Rádio (vzor)

II 7a - Zastávka autobusu

II 7a - Zastávka autobusu

II 7b - Zastávka trolejbusu

II 7b - Zastávka trolejbusu

II 7c - Zastávka električky

II 7c - Zastávka električky

II 8a - Čerpacia stanica

II 8a - Čerpacia stanica

II 8b - Čerpacia stanica skvapalneného ropného plynu (LPG)

II 8b - Čerpacia stanica skvapalneného ropného plynu (LPG)

II 8b - Čerpacia stanica stlačeného prírodného plynu (CNG)

II 8b - Čerpacia stanica stlačeného prírodného plynu (CNG)

II 8c - Dobíjacia stanica

II 8c - Dobíjacia stanica

II 9 - Opraváreň

II 9 - Opraváreň