Zahájenie kurzu bude dňa 4.12.2023 o 14.30 hod

V 8a Cyklistická smerová šípka

V 8a Cyklistická smerová šípka

V 8b Cyklistická smerová šípka

V 8b Cyklistická smerová šípka

V 10a - Parkovacie miesta s kolmým státím

V 10a - Parkovacie miesta s kolmým státím

V 10b - Parkovacie miesta so šikmým státím

V 10b - Parkovacie miesta so šikmým státím

V 10c - Parkovacie miesta s pozdĺžnym státím

V 10c - Parkovacie miesta s pozdĺžnym státím

V 10d - Parkovacie miesta s vyhradeným státím

V 10d - Parkovacie miesta s vyhradeným státím

V 10d - Parkovacie miesta s vyhradeným státím 2

V 10d - Parkovacie miesta s vyhradeným státím 2

V 10d - Parkovacie miesta s vyhradeným státím 3

V 10d - Parkovacie miesta s vyhradeným státím 3

V 10e - Stanovište TAXI

V 10e - Stanovište TAXI

V 10e - Stanovište TAXI 2

V 10e - Stanovište TAXI 2

V 11a - Zastávka autobusu, trolejbusu a električky

V 11a - Zastávka autobusu, trolejbusu a električky

V 11b - Varovný pás od zastávky autobusu, trolejbusu a električky

V 11b - Varovný pás od zastávky autobusu, trolejbusu a električky

V 12a - Žltá kľukatá čiara

V 12a - Žltá kľukatá čiara

V 12b - Žltá súvislá čiara

V 12b - Žltá súvislá čiara

V 12b - Žltá súvislá čiara 2

V 12b - Žltá súvislá čiara 2

V 12b - Žltá súvislá čiara 3

V 12b - Žltá súvislá čiara 3

V 12c - Žltá prerušovaná čiara

V 12c - Žltá prerušovaná čiara

V 12c - Žltá prerušovaná čiara 2

V 12c - Žltá prerušovaná čiara 2

V 12c - Žltá prerušovaná čiara 3

V 12c - Žltá prerušovaná čiara 3

V 13 - Šikmé rovnobežné čiary

V 13 - Šikmé rovnobežné čiary

V 14 - Nápisy na vozovke

V 14 - Nápisy na vozovke

V 15 - Bezpečná vzdialenosť

V 15 - Bezpečná vzdialenosť

V 16 - Optická psychologická brzda

V 16 - Optická psychologická brzda

V 17 - Hmlové body

V 17 - Hmlové body

V 1a - Pozdĺžna súvislá čiara

V 1a - Pozdĺžna súvislá čiara

V 1b - Dvojitá pozdĺžna súvislá čiara

V 1b - Dvojitá pozdĺžna súvislá čiara

V 2a - Pozdĺžna prerušovaná čiara

V 2a - Pozdĺžna prerušovaná čiara

V 2b - Pozdĺžna prerušovaná čiara

V 2b - Pozdĺžna prerušovaná čiara

V 2c - Dvojitá pozdĺžna prerušovaná čiara

V 2c - Dvojitá pozdĺžna prerušovaná čiara

V 3 - Pozdĺžna súvislá čiara doplnená prerušovanou čiarou

V 3 - Pozdĺžna súvislá čiara doplnená prerušovanou čiarou

V 4 - Vodiaca čiara

V 4 - Vodiaca čiara

V 5a - Priečna súvislá čiara

V 5a - Priečna súvislá čiara

V 5b - Priečna súvislá čiara so symbolom Daj prednosť v jazde!

V 5b - Priečna súvislá čiara so symbolom Daj prednosť v jazde!

V 5c - Priečna súvislá čiara s nápisom STOP

V 5c - Priečna súvislá čiara s nápisom STOP

V 5d - Priestor pre cyklistov

V 5d - Priestor pre cyklistov

V 6a - Priechod pre chodcov

V 6a - Priechod pre chodcov

V 6b - Priechod pre chodcov s vodiacim pásom pre nevidiacich

V 6b - Priechod pre chodcov s vodiacim pásom pre nevidiacich

V 7 - Prejazd pre cyklistov

V 7 - Prejazd pre cyklistov

V 7a - Prejazd pre cyklistov primknutý k priechodu

V 7a - Prejazd pre cyklistov primknutý k priechodu

V 8c - Koridor pre cyklistov

V 8c - Koridor pre cyklistov

V 8d - Nepriame odbočenie doľava

V 8d - Nepriame odbočenie doľava

V 8d - Nepriame odbočenie doľava 2

V 8d - Nepriame odbočenie doľava 2

V 9a - Smerové šípky

V 9a - Smerové šípky

V 9a - Smerové šípky 2

V 9a - Smerové šípky 2

V 9a - Smerové šípky 3

V 9a - Smerové šípky 3

V 9a - Smerové šípky 4

V 9a - Smerové šípky 4

V 9b - Predbežné šípky

V 9b - Predbežné šípky

V 9b - Predbežné šípky 2

V 9b - Predbežné šípky 2

V 9b - Predbežné šípky 3

V 9b - Predbežné šípky 3

V 9b - Predbežné šípky 4

V 9b - Predbežné šípky 4