Zahájenie kurzu bude dňa 4.12.2023 o 14.30 hod

Tachografy

V súlade s legislatívou SR, overovanie tachografov môžu vykonávať iba autorizované dielne (osoby). Autorizované osoby v súlade s autorizáciou vydanou ÚNMS SR nesmú vykonávať servis a montáž tachografov (viď. sekcia „Servis a montáž“). Overovanie tachografov sa vykonáva ako prvotné overenie po každej montáži, oprave a výmene tachografu (základné členenie), alebo ako následné pred uplynutím 2 rokov platnosti overenia.


Tachografová karta – karta vodiča

Európska únia (pred tým Európske spoločenstvo) a AETR štáty si prostredníctvom záznamových zariadení (tachografov) vytvorili jednotný systém, prostredníctvom ktorého zaznamenávajú pracovné aktivity vodičov (čas jazdy, prestávky / odpočinku, pohotovosti a ostatných prác), prejdenú dráhu a rýchlosť motorového vozidla.


Všeobecné informácie

Skontrolujte, či havarované vozidlo nehorí, neunikajú nebezpečné látky, pokiaľ áno u moderných vozidiel sa samočinne odpojí akumulátor u starších vozidiel musíme odpojiť akumulátor. Ak je v plameňoch motor, neotvárajte kapotu


Alkohol za volantom

V tejto rubrike je orintačná tabuľka,určujúca dobu zákazu požitia alkoholu pred jazdou.


Pokuty

Výška priestupku v zákone o priestupkoch nie je presne určená. Aby boli pokuty na celom území Slovenskej republiky jednotné, polícia postupuje podľa sadzobníka pokút.


Ekonomická jazda

Často si ju neuvedomujeme a pritom je to dôležité.Efektivita jazdy je na prvom mieste!


Tankovanie do vozidla

Viete bezpečne tankovať? Načerpať motorové palivo je zdanlivo jednoduchá záležitosť.


Klimatizácia

Klimatizácia je pojem, ktorý sa do pozornosti ľudí dostáva najmä v letných mesiacoch. Je už pomaly samozrejmosťou v reštauráciách, obchodoch, v práci i v dopravných prostriedkoch.


Ako sa pripraviť na zimu

Vieme sa pripraviť na zimné obdobie? Máme všetko, čo potrebuje naše auto? Je to o nízkych teplotách, ktoré ovplyvňuje našu bezpečnosť. Zima je dlhá a krutá.


Zákon k blížnemu

Myslíme, aj na ostatných účastnikov cestnej premávky? Sme ohľaduplní a vnímame okolie okolo seba, keď šoférujeme? Pravidlo je také, keď ignorujeme, tak sa to vždy nám vypomstí.


REPAS - Rekvalifikácia, príležitosť, spolupráca

RE-PAS je potvrdenie, že úrad práce, sociálnych vecí a rodiny poskytne uchádzačovi o zamestnanie príspevok na rekvalifikáciu, ktorú zrealizuje poskytovateľ požadovanej rekvalifikácie.