Zahájenie kurzu bude dňa 7.12. o 15.00 hod

Klimatizácia

Klimatizácia AC – Air Condition je časť výbavy motorového vozidla, ktorá zabezpečuje pohodlie a komfort v priestore pre cestujúcich. Okná zostávajú zatvorené, škodlivosť hlukov a pachov z cesty je minimalizovaná.

Aby klimatizácia fungovala, musí byť v prvom rade naštartovaný motor, pretože ten poháňa kompresor. Elektronika v moderných systémoch spustí najskôr kontrolný mechanizmus, či sú splnené všetky podmienky na činnosť.Chladivo tetrafluoretán, dnes nájdeme vo všetkých klimatizačných zariadeniach, či už v osobných alebo nákladných automobiloch.Objem chladiva v systéme sa v dnešnej dobe pohybuje priemerne na úrovni 500 gramov.

A ako to funguje?

Stlačením tlačidla digitálnej alebo otočením ovládača manuálnej klimatizácie na ovládacom panely vozidla sa aktivuje elektronika, ktorá systém prekontroluje a ak je všetko v poriadku, spustí kompresor. Do kompresora vstupuje chladivo v plynnom skupenstve.

Najčastejšie problémy klimatizačného systému

Dlhodobo otvorený systém klimatizácie a následne znečistený a zanesený vodou systém je hydroskopický, absorbuje vlhkosť. Zanedbaná údržba systému, čistenie a dezifenkcia, poškodené ložiská a pridreté spojky kompresorov.
Utrhnuté spojky kompresorov. Neodborné zásahy do systému.
Únik chladiaceho média. Už pri poklese jednej štvrtiny náplne chladiaceho média stráca klimatizácia v aute účinok a spotreba paliva stúpa asi o jednu štvrtinu . Vzniká nepríjemná tvorba zápachu, spôsobená plesňou a zvyškovou vlhkosťou.

Rozdiel teploty

Základné pravidlo, aby klimatizácia neškodila, je, aby medzi teplotou vonkajšieho a vnútorného prostredia nebol rozdiel viac ako 5-7 °C. Ak tieto hodnoty presiahneme, je takmer 100%-né riziko, že ochorieme.
Dôležitá však nie je len teplota, ale aj smer prúdenia vzduchu. Ten by zásadne nemal ísť priamo na človeka. Nie je pravda, že teploty nad 21°C sú určené len na zohrievanie interiéru v zime. Aj v lete má zmysel nastaviť si klímu na 25-28 °C, pokiaľ teplomer vonku ukazuje viac než 30 – 35 °C. Ocení to nie len váš organizmus, ale aj spolucestujúci. Používajte klímu správne.

Čistota zariadenia

Klíma môže nášmu zdraviu ublížiť aj vtedy, ak zanedbávame jej čistenie. V klimatizačnej jednotke sa zbiera voda. Keď zariadenie vypneme, už za pár hodín sa tu začnú tvoriť živé organizmy, ktoré sú zdraviu škodlivé.