Zahájenie kurzu bude dňa 7.12. o 15.00 hod

Pokuty

Nový cestný zákon nadobudol účinnosť od 1.júla 2012.Začala platiť tzv.inštitút objektívnej zodpovednosti.To znamená,že ak sa políci nepodarí vypátrať vodiča vozidla,ktorý spáchal dopravný priestupok,pokutu bude musieť zaplatiť majiteľ, prevádzkovateľ vozidla,nezávisle od toho,kto vodizdlo v danej chvíli šoféroval.Doposial sa ťažko dokazovala vina cestných pirátov. Majiteľovi vozidla príde do schránky obálka s platobným rozkazom, fotografiou a číslom účtu, na ktorý musí pokutu uhradiť.

Ďalšou novinkou bude zľavnená platba. Ak majiteľ zaplatí pokutu do 15 dní, na uzatvorenie celej veci mu budú stačiť dve tretiny jej výšky, v opačnom prípade musí zaplatiť celú sumu. V prípade, že sa proti priestupku odvolá a v správnom konaní bude určený za vinníka, bude musieť uhradiť aj trovy vo výške 30 eur. Pokuty sa pri objektívnej zodpovednosti budú platiť výlučne bankovým prevodom, zákon platbu v hotovosti neumožňuje.

Niektoré pokuty stúpli, iné klesli.Najlepšie je jazdiť tak,aby ste nedostali žiadnu pokutu.Prikladáme obrázok,znázornujúci situácie,kde možno sa vyhnúť pokutám:


Súbory na stiahnutie