Zahájenie kurzu bude dňa 4.12.2023 o 14.30 hod

Psychotesty

Psychologickému vyšetreniu je povinný podrobiť sa:
žiadateľ o udelenie vodičského oprávnenia skupiny C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D a DE, iná osoba, ktorej taká povinnosť vyplýva podľa zákona 8/2009 a 49/2014 § 88

Platnosť dokladu o psychickej spôsobilosti osoby podľa písmena a) a b) je jeden rok.

Pravidelným psychologickým vyšetreniam každých päť rokov a po dosiahnutí veku 65 rokov každých päť rokov sú povinní podrobiť sa:

  • vodiči, ktorí vedú motorové vozidlo skupiny C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D a DE,
  • vodiči, ktorí vedú vozidlo s právom prednostnej jazdy, motorové vozidlo využívané na prepravu nebezpečných vecí, motorové vozidlo využívané na zasielateľstvo a taxislužbu a na poskytovanie poštových služieb.

Termín vykonania psychologického vyšetrenia si môžu záujemcovia dohodnúť telefonicky, e-mailom alebo osobne v autoškole.