Zahájenie kurzu bude dňa 4.12.2023 o 14.30 hod

Zdravotná prehliadka

Nový cestný zákon 49/2014 §89, ktorý vstupuje do platnosti 1. Januára 2014 , upravuje aj zdravotné prehliadky vodičov, ktoré musia absolvovať po dovŕšení 65. roku života. Po novom sa tak pravidelným lekárskym prehliadkam každých päť rokov a po dosiahnutí veku 65 rokov každých päť rokov musia podrobiť vodiči, ktorí vedú motorové vozidlo skupiny C, C+E, D, D+E a podskupiny C1, C1+E, D1, D1+E a vodiči, ktorí vedú vozidlo s právom prednostnej jazdy, motorové vozidlo využívané na zasielateľstvo a taxislužbu a na poskytovanie poštových služieb.

"Ostatní vodiči sú povinní podrobiť sa pravidelnej lekárskej prehliadke najskôr dva mesiace pred dosiahnutím veku 65 rokov a najneskôr do dvoch mesiacov po dosiahnutí veku 65 rokov a následne každýh päť rokov. Význam lekárskych prehliadok spočíva v tom, že dokážu zachytiť závažné ochorenia, ktoré by mohli ohroziť samotného vodiča, a tým aj cestnú premávku.

"Pri prehliadke sa kontroluje krvný tlak, robí sa vyšetrenie EKG, či nie je u pacienta nedokrvenosť, či nemá náchylnosť na srdcový infarkt. Priebežne sa monitoruje neurologický stav. Dôležitá je aj kontrola zraku.