Zahájenie kurzu bude dňa 10.5.2024 o 14.30 hod

Výber autoškoly

Chcete si vybrať tú správnu autoškolu a neviete ako?

Poradíme Vám! Budúcnosť je pred Vami a vy viete, že sa budete potrebovať premiestňovať v priestore a čase v oveľa väčšom rozsahu ako to bolo doteraz. Taxíky, koče s koňmi a autobusy neprichádzajú do úvahy. Je tu, alebo bude, k dispozícii AUTOMOBIL, do ktorého treba len sadnúť. Treba sa to naučiť – treba úspešne zložiť skúšku na získanie vodičského oprávnenia. Načim vybrať autoškolu a učiť sa a trénovať.

Čo robiť ? Túto otázku si položilo viacej ľudí – teraz je rad na Vás.

  • Prečítajte si inzeráty
  • Porozprávajte sa so známymi - rodičmi, starými rodičmi
  • Poobzerajte sa po ceste – na idúce vozidlá autoškoly
  • Informujte sa osobne
  • Pozrite si web stránky na Internete

Ale najmä si uvedomte, že do autoškoly musíte ísť kvôli tomu, aby ste sa naučili viesť vozidlo v skutočnej premávke. Nebudete to robiť kvôli skúške.

Povinnosť ukladá stráviť veľmi – veľmi krátku časť života v autoškole. Takýto čas treba využiť! Počas neho by ste sa ako vodič mali naučiť pravidlá cestnej premávky, oboznámiť sa s problematikou . Tréningom priamo vo vozidle by ste mali nadobudnúť zručnosti pre ovládanie vozidla na malom priestore, ale aj v otvorenej hustej premávke. Mali by ste mať možnosť naučiť sa poskytovať prvú pomoc zraneným osobám pri dopravnej nehode.

Myslite na to, keď si budete vyberať autoškolu. Keď zaplatíte, mali by ste dostať kvalitný výcvik a dobrého inštruktora. Výcvik je náročný pre obidve strany. To len tak vyzerá, že sa inštruktor vozí. A ak to nebude stačiť, objednajte si ďalší výcvik. Je to vaša zručnosť, ktorú musíte natrénovať a v budúcnosti používať a je to váš vodičský preukaz, ktorý vás posúva do novej spoločnosti. Do spoločnosti vodičov. A až tam budete, nezabudnite na to, odkiaľ ste prišli. Z priechodu pre chodcov.

Keď si autoškolu vyberiete, až potom sa pýtajte na cenu. Ceny sa už ustálili na jednej úrovni. Pýtajte sa! Napríklad, čo je obsiahnuté v dohodnutej sume. Ak je cena príliš rozdielna - nízka, určite sa nedajte nachytať. Dnešné výdaje sa zvyšujú a nie znižujú! Takže v niečom budete predsa oklamaní.

Uvedomte si, že za volantom vozidla budete sami a vozidlo má len jeden volant. Čo sa naučíte v autoškole, použijete na skúške a najmä potom v cestnej premávke. Počúvajte svojho inštruktora a dôverujte mu.