Zahájenie kurzu bude dňa 12.3.2024 o 14.30 hod

Služby

Autoškola

je výcvikové a výchovno-vzdelávacie zariadenie registrované podľa tohto zákona na vykonávanie:

 • výučby a výcviku účastníkov prípravy na skúšku odbornej spôsobilosti na vydanie oprávnenia viesť motorové vozidlá (ďalej len „vodičský kurz“),
 • doškoľovacích kurzov držiteľov vodičských oprávnení (ďalej len „doškoľovací kurz vodičov“),
 • kurzov povinnej základnej kvalifikácie vodičov a pravidelného výcviku vodičov,
 • výučby a výcviku účastníkov prípravy na inštruktorskú skúšku na vydanie inštruktorského oprávnenia (ďalej len „inštruktorský kurz“),
 • doškoľovacích kurzov inštruktorov autoškôl a dopravnej výchovy obyvateľstva.

Naše Služby

 • výcvik skupín A-Motorrad, B ,BE- PKW, C,CE -LKW, T-Sonder, D,DE-Bus
 • doškoľovacie kurzy (Ak absolvent v skúšobnej lehote má 2 priestupky alebo 1 dopravný trestný čin, sa vracia na doškolenie do autoškoly. Skúšobná lehota je 2 roky.)
 • kondičné jazdy (Pre ľudí, ktorí dlhšiu dobu nejazdili a nie sú si istí.)
 • školenie vodičov z povolania, referentov do 3,5 t - V rámci školenia vodičov môžte absolvovať aj školenie z vyhlášky BOZP č. 208/91 Zb. a 121/2004 Zb. Školenie bude prednášať náš autorizovaný bezpečnostný technik (ABT ), po absolvovaní školenia obdržíte právoplatné potvrdenie pre inšpektorát bezpečnosti práce
 • školenie vodičov z povolania nad 3,5 t podľa zákona 280/2006 -KKV-kvalifikačná karta vodiča
 • rýchlokurzy
 • vodičské oprávnenie pre cudzincov
 • dopravná výchova pre žiakov základných škôl
 • zabezpečujeme kurzy prvej pomoci priamo v priestoroch autoškoly
 • vlastný trenažér
 • vlastné cvičisko pre všetky skupiny
 • školenie z odbornej spôsobilosti
 • výcvikové stredisko inštruktorov autoškôl
 • zabezpečenie overovania tachografov
 • zberné miesto tachografových kariet
 • školenie ADR
 • preprava autobusom - 52 miest

  O firme

  Súkromná Autoškola NOVA vznikla v roku 1970 pre potrebu poskytovania tejto služby obyvateľom okresu Bánovce nad Bebravou a priľahlých obcí ...

  Autoškola NOVA je moderná výučbová inštitúcia s kvalifikovanými lektormi, ktorá pružne reaguje na požiadavky a nároky mladých ľudí - budúcich vodičov, aby im tým uľahčila zvládnutie kurzu, ako aj ich prvé kilometre na cestách. Prednášky a celá výučba je podporená modernou technikou, navrhnutou pre túto oblasť vzdelávania. Jazdíme na nových vozidlách značky Škoda, Audi, VW. Sme členmi SKVZA, ZAŠ, TCA.

  Máme za sebou aj bohatú históriu webu, kde naši frekventanti môžu vidieť náš vývin od roku 2004.